Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahrada

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se na vzniku naší přírodní zahrady podíleli svou prací, nápady a sponzorskými dary.

 

OÚ Mikulovice

Autodoprava Břetislav Látal

JPS Pavlovič

p. Alena Reinoldová

Řezbářství p. Šustr

ing. Tomáš Baier

K-AGRO-Kasal

Stavitelství Knotek

p. Jaroslav Jedlička

Pneuservis Horák

Plastkon ing. Daniel Hama

 

Rodičům a přátel školy: rodina Srokova, Chlopčíkova, Švarcova, Stavianisova, Peterkova, Štenclova, Šimíkova,Kolaříkova, Mackova, Orlova, Látalova, Audyova, Koudelkova, Švajdova, Banášova, Reindlova, Modlákova, Krmelova, Hanúskova, Štindlova, Kňazovčíkova, Pecova, Šaroši, Seibertova, Gvizdova, Šabatova, Nezvalova.

 

 

 

Dotazník pro rodiče

 

 

Jak nám roste zahrada

Plody naší zahrádky

Zahrada se mění

 

zo_logolink.jpg

 

PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADA

PŘED ŠKOLKOU

 

Motto: „ Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě udělat a já to pochopím.“

čínské přísloví

 

   Záměr

Záměrem projektu je revitalizovat přední část zahrady u MŠ Mikulovice v okrese Jeseník .Cílem přeměny je vytvoření přírodě blízké členité zahrady umožňující dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru, která jim zajistí přirozený rozvoj. Přírodní zahrada bude splňovat požadavky dětí a zároveň bude šetrná k životnímu prostředí. Navíc bude finančně výhodná a trvale udržitelná .Zahrada bude již od počátku tvořena z velké části svépomocí a se zapojením dobrovolníků. Tím docílíme zlepšení komunikace obyvatel obce. Pravidelné konání společenských aktivit pak umožní kontinuální setkávání a poznávání se.

 

      Cíle                                                

1. Vytvoření přírodní zahrady s mnoha živými herními prvky, část před školkou.  
Děti společně s dospělými vytvoří před školkou přírodní zahradu s různorodými herními prvky. Zde budou moci pozorovat život zvířátek (hmyz, ptáci apod.) a postupně tvořit zahradu tak, jak poroste. Sami také budou pěstovat a ochutnávat mnoho jedlých rostlin, které jsou ve studii zakomponovány. Prostory jsou zde proto koncipovány tak, že je lemují živé ploty z volně rostoucích keřů, někde jsou ploty navrženy jako jedlé. Většina ostatních dřevin je taktéž jedlých. Pomocí stromů a keřů zde budou vytvořená místa, jež poslouží jako schovávačky pro děti, ale jsou zde zanechané i volné plochy, kde se děti mohou „rozběhnout“. Je myšleno i na pěstební plochy, kde budou moci děti pozorovat, jak jim „roste jídlo“. Nechybí zde ani stezka pro koloběžky, pojatá jako štětová cestička provázející zahradou. 
Co se týče stávajících prvků, byla vyvinuta snaha je zachovat, případně vymyslet, jak by se daly renovovat. Největší změnu prodělají pískoviště. Stávající pískové plochy budou zanechány, ale okraje k sezení budou nově částečně z neosámovaných fošen na sezení a částečně tvořeny kulány. Na pískoviště budou navazovat kulány, které ohraničí další experimentální místa, v nichž budou například oblázky, kamínky, šišky, kůra, jehličí, bahniště apod. Kulány zároveň mohou sloužit jako balanční prvek. V prostoru před školkou je navíc nad pískovištěm navržena treláž z kulánů a ocelových lanek (místo střechy) pro jedlé popínavky, jež budou tvořit stín. 
Přírodní zahrada umožní: 
-    podpořit vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou  
-    zažít a poznat rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí, poznat různé přírodní 
ekosystémy (umístění krmítka pro ptáčky, příprava krmení) 
-    pěstování zeleniny, květin a bylinek (jejich přímá konzumace a další drobné zpracování) 
-    pěstování zodpovědnosti dětí za jim svěřené plodiny 
-    poznání svých tělesných hranic 
-    rozvíjení jemné a hrubé motoriky prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností pohybu v přírodě  
-    prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů 
-    rozvoj kreativity a fantazie při využití rozmanitých přírodních prvků  
-    možnost přímého kontaktu dětí s přírodou, maximalizace prodloužení doby strávené mimo interiér školky (zvyšování imunity).  
 
2. Posílení komunitního života v obci 
Prostor v okolí školky bude oživen dětmi společně s dospělými. Protože tvorba zahrady je kontinuální proces dá se předpokládat, že bude vytvořeno místo k pravidelnému setkávání a tím vznikne nová cesta k posílení komunitního života v obci. 
3. Znevýhodněné děti 
Bude vytvořen prostor, kde se budou cítit dobře i děti s různým typem znevýhodnění.  
4. Po realizaci projektu 
Ukončením realizace celého projektu bude nastartován dlouhodobý proces života přírodní zahrady. Tým zaměstnanců školky bude plánovat a podporovat jednak každodenní aktivity dětí na zahradě, ale i pravidelné setkávání dětí s dospělými při zahradničení, údržbě zahrady a slavnostech a akcích školy. Zahrada bude otevřená návštěvám dětí a rodičů z obce.           

 

Realizace projektu

 

1. Rozšíření vegetačních prvků – doplnění rozličných forem domácích druhů zeleně 
Výsadba domácích druhů stromů a keřů – děti se seznámí a rozšíří své znalosti v oblasti přírody s 
domácími druhy stromů (jeřáb, mišpule, muchovník apod.) a keřů (bez, dřín, maliník, ostružiník apod.). Ty zajistí dětem plody jak k přímé konzumaci, tak ke hrám a výtvarným činnostem v různých obdobích roku. Zřízení produkční zahrádky, bylinková zahrádka – pěstební a výsevové plochy povedou děti k zodpovědnosti a trvalé péči o přírodu. Svým přičiněním zajistí částečný přísun čerstvé a domácí produkce zelenin, ovoce a bylinek do školní jídelny a budou tak moci rozpoznat viditelný chuťový a kvalitativní rozdíl pěstěné a kupované produkce. 
 
2.  Obnova a doplnění herních a zahradních prvků: 
1 Altán šestiboký se zvonkohrou, tabulí a lavicemi 
2' Autobus 
3 Bludiště z voňavých trvalek a stávajícího keře 
4 Broukoviště 
5 Drak z pneumatik 
6 Hmatová stezka 
7 Hmyzí hotel 
8' Houpadlo medvěd 
9 Kláda - lavička k posezení 
10' Kolotoč 
11 Lanová dráha 
12 Lavice - kůň 
13 Mikádo 
14 Pařez /obrácený 
15 Pergola s rákosovou rohoží pro částečné zastínění betonové plochy 
16 Písková plocha ohraničená kulány a nesámovanými fošnami s pergolou pro popínavé rostliny, lemovaná prostory se skladem materiálů ohraničených kulány
17' Posezení 
18 Posezení ze špalků 
19' Prolézačka 
20 Ptačí budka 
21 Ptačí krmítko s pítkem 
22 Sud na vodu s korýtky 
23 Suchá kamenná zídka 
24 Štětová cesta zahradou / stezka pro koloběžky 
25 Totem 
26 Treláž pro ostružiny 
27 Túje s pozorovatelnou 
28 Túje s prohazovacím otvorem 
29 Úkryt pro ježky 
30 Velké kameny 
31 Vrbová brána 
32 Vrbový tunel 
33' Zahradní domek 
34 Zeleninová zahrádka / divoká zelenina / dýňový záhon 
(Položky označené apostrofem jsou stávající) 
 
Veškeré tyto prvky umožní dětem pozorování a poznávání přírody. Díky těmto prvkům se děti naučí ochraně přírody, seznámí se se základními druhy hmyzu a jeho významu. Krmítka a pítka pro ptáky naučí děti nezbytné podpoře ptactva zejména v zimních měsících, blízké pozorování jim umožní rozeznat jednotlivé druhy. Vrbové stavby – názorná ukázka využití živého přírodního materiálu jako stavebního prvku zahrady, zodpovědnost nad pravidelnou zálivkou 
Veškeré tyto prvky rozvíjí smyslové a motorické funkce dětí, jejich představivost a schopnost logického myšlení. Umožní též projevy vzájemné empatie dětí, kdy starší a zkušenější mohou své poznatky předávat mladším či méně šikovným dětem. Veškeré tyto prvky umožní též rozvoj verbální komunikace dětí.  
 
3.Výukové programy :
- Učitelky s dětmi zpracují na základě poznávání, kresby, fotografií leporela Život brouků po celý rok, Jak roste dýně, hrášek, mrkev (poznávací činnosti)
- Učitelky s dětmi zpracují „Herbář z naší zahrady“ – lisování, kresba (poznávací činnosti)
- Zaměstnanci připraví pro děti hmatovou stezku (rozvoj smyslové činnosti)
- Zaměstnanci připraví pro děti návrh  lanové dráhy (rozvoj pohybové činnosti)
- Zaměstnanci připraví pro děti zvonkohru (rozvoj hudební činnosti)

 

4.Spolupracující osoby a organizace a jejich přínosy pro projekt:

 V rámci projektu budou ke tvůrčí nebo finanční spoluúčasti přizváni:
-    rodiče dětí 
-    zástupce zřizovatele
-    místní řemeslníci (děti se mohou seznámit s různými profesemi, proběhne předávání zkušeností a prožitkovým učením získání nových dovedností, podpoří se polytechnická výchova a vztah k manuální práci, upevní se volní vlastnosti a tvořivost, prožitek radosti ze společné činnosti)
-    Klub maminek
-    Skauti
-    ZŠ 1. stupeň (bude podpořen proces socializace propojení dětí různých věkových skupin)
-    dále např. Lesy, místní pila, pískovna, stolařství, pozemní práce, autodoprava…

-    přátelé školy

 

Výstupy projektu :

 

 1. Realizace přírodní zahrady v části před školkou - výrazné doplnění přírodě blízkých vegetačních prvků (dle přiložené studie) 
2. Rekultivace nefunkčních ploch a jejich náhrada  
3. Doplnění a rozšíření stávajících herních prvků o vhodné aktivity (dle přiložené studie)
4. Vytvoření podmínek pro děti k získávání dovedností a znalostí o zákonitostech přírody a rozvoji úcty k živé i neživé přírodě 
5. Motivace dětí i dospělých k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí 
6. Ekologická výchova dospělých prostřednictvím dětí 
7. Posílení komunitního života v obci 
8. Propojení estetiky a funkčnosti – přírodní zelené i herní místo v obci
9. Zapojení profesí v obci ke společnému záměru

 

studie-barevne_prirodni-zahrada-ms-mikulovice_pred-skolkou.jpg

 

 

Pro zobrazení více fotek klikněte níže na odkaz nebo na některou z fotek.