Drobečková navigace

Úvod > O školce > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Mikulovice
Hlavní 5
790 84 Mikulovice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna - výdejna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník
  Sokolská 475
  790 84 Mikulovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník
  Sokolská 475
  790 84 Mikulovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 721 300 548

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolkamikulovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník
  Sokolská 475
  790 84 Mikulovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  ms.mikulovice@tiscali.cz

 • 4.8 Datová schránka

  8zy4dkt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 129842831/0300

6. IČO

60801093

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.mikulovice@tiscali.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 8zy4dkt

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník, Sokolská 475, 790 84 Mikulovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Mikulovice, okres Jeseník poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.