Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis

Zápis do MŠ na školní rok 2024/25

Zápis dětí k docházce do naší mateřské školy od září 2024 nebo v průběhu školního roku 2024/25 proběhne ve školce současně se Dny otevřených dveří 6. - 7. května 2024. Rodiče, kteří jsou rozhodnuti, že přihlásí své děti k docházce do naší mateřské školy, mohou s sebou přinést již vyplněné dokumenty, které jsou zde k dispozici ke stažení a které Vám přijdou současně s pozvánkou na Vaši adresu poštou. Rodiče, kteří vybírají mezi více školami, se mohou přijít s dětmi k nám podívat a rozhodnout se dle vlastního uvážení.

Od 6. - 7. 5. si v naší mateřské škole můžete prohlédnout třídy, jejich vybavení a společně zde strávit čas se svými dětmi i jejich vrstevníky. Projdete si s dětmi zábavná stanoviště a hlavně se můžete zeptat na dotazy, které Vás zajímají. Dovíte se také více o chodu a organizaci školy, o našich plánech a připravovaných projektech.

Proč byste si měli vybrat naši mateřskou školu?

  • Snažíme se neustále vylepšovat prostředí a vzdělávací podmínky tříd i okolní prostředí MŠ.
  • Pracujeme na vzdělávání pedagogického týmu a podporujeme metody inkluzivního vzdělávání - intenzivní kurz ve spolupráci s SPC Jeseník při vzdělávání pedagogů pro děti s autismem, SPC logopedie Jeseník - logopedičtí frekventanti v MŠ, přítomnost asistentů pedagoga.
  • Používáme inovativní a alternativní vzdělávací metody - metoda Dobrého začátku (využívání pravidel třídy, vzdělávací koutky - snižuje výskyt nežádoucího chování, vede k respektování pravidel, řešení konfliktních situací).
  • Cíleně se zaměřujeme na rozvoj celkové osobnosti dítěte, jeho dovedností i talentu - polytechnické vzdělávání, vaření a příprava různých receptur, jazykové chvilky, pobočka tanečního centra Yesdance.
  • Snažíme se, aby čas strávený v naší školce byl pro děti přínosný, zajímavý ale hlavně zábavný.
  • Od r.2010 realizujeme projekty s Przedszkolem Bajka No1 v Glucholazech. (plavání, výlety, soutěže a setkávání)
  • Oblíbené akce pro děti i rodiče p - říjen "Zahradní slavnost", listopad "Lampionový průvod“, prosinec "Vánoční večeře", květen "Karneval pro děti", červen "Pasování na školáky".
  • Dlouhodobá spolupráce se ZŠ Mikulovice – ukázka výuky v 1. třídě ZŠ, využití interaktivní tabule s 5. třídou, v eko učebně školy – projektové dny, přednáška na téma "Školní zralost", škola "Nanečisto"- exkurze ve výuce 1. třídy po menších skupinkách dětí (před nástupem do ZŠ)

Dokumenty ke stažení:

formulář+Dohoda+o+docházce+do+MŠ.docx

Žádost+o+přijetí+do+MŠ.docx

Organizace+zápisu+2024.docx