Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podporyLogo EU

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1.9.2020 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů v tématech:

 1. a) Individualizace vzdělávání v MŠ
 2. b) Práce s dvouletými dětmi
 3. c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Ve školním roce  2017/2018 byly do projektu zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR?

 • MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj)
 • MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
 • MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj)

Ve školním roce 2018/2019   se zapojily další tři mateřské školy:

 • MŠ Kytička Liberec (Liberecký kraj)
 • MŠ Albertova Hradec Králové (Hradecký kraj)
 • MŠ K Polabinám 626, Pardubice (Pardubický kraj)

Ve školním roce 2019/2020 se nově zapojily další tři mateřské školy:

 • MŠ Merklín – Plzeňský kraj
 • 3. MŠ Třeboň – Jihočeský kraj
 • MŠ Velíšská Vlašim – Středočeský kraj

V letošním školním roce 2020/2021 se nově  připojí poslední tři MŠ:

 • MŠ Zlín Potoky – Zlínský kraj
 • MŠ Špálova Ostrava – Moravskoslezský kraj
 • MŠ Mikulovice-okres Jeseník – Olomoucký kraj

Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky Dobrý začátek ve svém regionu, za 4 roky tedy vznikne 12 center v různých krajích ČR.

Termín realizace: 1. 7. 2017 –  30. 6. 2021