Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí do MŠ pro rok 2023/2024 - informace

2. 4. 2023

Vážení rodiče, Zápis dětí k docházce do naší mateřské školy od září 2023 nebo v průběhu školního roku 2023/24 proběhne ve školce současně s Týdnem otevřených dveří od 2. - 5. května  2023. Rodiče, kteří jsou rozhodnuti, že přihlásí své děti k docházce do naší mateřské školy, mohou s sebou přinést již doplněné dokumenty, které jsou zde k dispozici ke stažení a které Vám přijdou současně s pozvánkou na Vaši adresu poštou. Rodiče, kteří vybírají mezi více školami, se mohou přijít s dětmi k nám podívat a rozhodnout se dle vlastního uvážení.

Od 2. - 5. 5. si v naší mateřské škole můžete prohlédnout naše třídy, jejich vybavení a společně zde můžete strávit čas se svými dětmi i jejich vrstevníky. Budete mít možnost nahlédnout do našich materiálů - alba z akcí, ukázka polytechnického kroužku a hlavně se můžete zeptat na dotazy, které Vás zajímají. Dovíte se také více o chodu a organizaci školy,   o našich plánech a připravovaných projektech.

Proč byste si měli vybrat naši mateřskou školu?

  • Snažíme se neustále vylepšovat prostředí a vzdělávací podmínky tříd i okolní prostředí MŠ. Máme dvě zahrady - přední v přírodním stylu. Zadní zahrada má více částí - herní prvky pro starší děti, vyvýšené záhony, pískoviště, fotbalové hřiště, část pro 2 leté děti a indiánskou vesnici v zadní části.
  • Pracujeme na vzdělávání pedagogického týmu a podporujeme metody inkluzivního vzdělávání - intenzivní kurz ve spolupráci s SPC Jeseník při vzdělávání pedagogů pro děti s autismem, několikaletá spolupráce s SPC logopedie Jeseník - logopedičtí frekventanti v MŠ, znakový jazyk - získání základních dovedností s pomocí asistentky ZJ, intenzivní kurz Montessori pedagogiky - 1 pedagog, přítomnost asistenta pedagoga v každé třídě.
  • Používáme inovativní a alternativní vzdělávací metody - metoda Dobrého začátku (snižuje výskyt nežádoucího chování, vede k respektování pravidel, řešení konfliktních situací, ovládání emocí a rozpoznávání pocitů).
  • Základem je prožitkové učení založeno na důvěře a respektu k dítěti - vede děti k samostatnosti, rozvoji dovedností i talentu - polytechnické vzdělávání, vaření a kuchtění s dětmi, seznamování s anglickým jazykem, jazykové chvilky, pobočka tanečního centra Yesdance, plavecké a lyžařské kurzy, pokusy a experimenty, výlety a exkurze, aj.
  • Snažíme se, aby čas strávený v naší školce byl pro děti přínosný, zajímavý ale hlavně zábavný. Aby v samotných dětech rozvíjel zvídavost, tvořivost, aktivní zapojení a dovednosti, potřebné pro budoucí život.
  • Od r. 2010 jsme realizovali již 4 partnerské projekty s Przedszkole Bajka Glucholazy - výlet ZOO Opole, Jurapark Krasiejow, Minieuroland Klodzko, aj.
  • Oblíbené akce pro děti i rodiče pořádáme v odpoledních hodinách - říjen "Zahradní slavnost", listopad "Lampionový průvod s rozsvěcením stromu", prosinec "Vánoční večeře", duben "Zahradní brigáda s občerstvením", květen "Karneval pro děti", červen "Rozloučení se školáky".
  • Dlouhodobá spolupráce se ZŠ Mikulovice - společný tělocvik s 1. třídou, výuka přírodopisu s využitím interaktivní tabule s 5. třídou, sázení rostlin v eko učebně školy, návštěva 1. třídy v hodině Člověk a jeho svět , přednáška na téma "Školní zralost", škola "Nanečisto" - týdenní exkurze ve výuce 1. třídy po menších skupinkách dětí (před nástupem do ZŠ)

A ještě více...

Budeme se na Váš těšit na Týden otevřených dveří od 2. - 5. 5. 2023.

Kolektiv MŠ Mikulovice