Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu na rok 2019

18. 11. 2018
Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník    
Sokolská 475    
79084 Mikulovice    
IČO: 60801093    
       
Návrh rozpočtu na rok 2019    
       
VÝNOSY      
       
účet název účtu org. celkem v Kč/ MŠ 70% a výdejna 30%  
602 0310 úplata za vzdělání - školné 100 000,00  
603 75X příjmy z DČ (2 x kadeřnice nájem) 45 000,00  
662 0310 úroky FKSP 100,00  
672 03X příspěvek zřizovatele 850 000,00  
672 04X příspěvek ÚP (žádost na 1 pracovníka) 180 000,00  
672 04X finance KÚ - mzdy zam. 3 454 230,00  
672 03X projekt šablony - chůva, školní asistent - poměrná část na 12 měsíců 220 000,00  
VÝNOSY CELKEM 4 849 330,00  
       
NÁKLADY    
účet název účtu org. celkem v Kč/ spotřeba MŠ 70% a výdejna 30%  
501 03X veškerý spotřební materiál    
  spotřební materiál 40 000,00  
  časopisy a noviny 2 500,00  
  školní materiál 15 000,00  
  kancelářské potřeby 15 000,00  
  čistící prostředky 30 000,00  
  učební pomůcky 7 000,00  
  materiál do sekačky 2 000,00  
  DDM do 1000,- Kč 9 000,00  
  metodiky pro učitelky 5 000,00  
  odměny na akce 2 500,00  
  pracovní oblečení 3000,00  
502 03X spotřeba energií    
  voda 48 000,00  
  plyn 100 000,00  
  elektřina 80 000,00  
511 03X opravy       
  opravy běžné 25 000,00  
  oprava zahrady - dokončení 15 000,00  
  oprava výlevka, umývárna provoz 40 000,00  
  oprava wc provoz  10 000,00  
  revize 25 000,00  
512 03X cestovné    
  cestovné na školení 2 000,00  
513 03X náklady na reprezentaci    
  fond reprodukce 1 000,00  
518 03X služby      
  ostatní služby 18 000,00  
  zpracování mezd Schola account 15 000,00  
  ostraha budovy 15 000,00  
  pevná linka telefon 6 000,00  
  telefon mobilní 6 000,00  
  internet školní k pevné lince 6 400,00  
  internet - napojená kotelna 3 600,00  
  služby KEO 7 000,00  
  TKO 3 500,00  
  deratizace 1x ročně 3 600,00  
  bankovní poplatky 5 000,00  
  poštovné 2 500,00  
  školení 18 000,00  
  fotografie 3 000,00  
  praní prádla 10 000,00  
  hygienický servis - aktualizace směrnic 4 000,00  
  představení pro děti 10 000,00  
  práce nemateriální povahy 18 000,00  
  práce materiální povahy 8 000,00  
  čištění koberců 8 000,00  
521 03X dohody    
  zpracování mezd Lukešová, sekání zahrady, opravy zahrady - DPP 80 000,00  
525 03X zákonné pojištění  7 500,00  
528 03X stravné zaměstnanci 45 000,00  
549 03X pojištění majetek, úrazy 4 000,00  
551 03X odpisy majetku 141 000,00  
558 03X DDM, učební pomůcky 40 000,00  
521 036 doplatek ÚP - do zaručené mzdy 30 000,00  
celkové náklady (obec, školné , doplňková činnost) 995 100,00  
       
521 036 - 04X Finance - jiné zdroje (MŠMT, ÚP, EU)  
521 036 projekt ÚP SÚPM 180 000,00  
521 04X projekt šablony - chůva, školní asistent 220 000,00  
52104X HM ped. + provoz 3 454 230,00  
       
NÁKLADY CELKEM 4 849 330,00  
       
       
       
Komentář k rozpočtu:    
účet 501 - veškerý spotřební materiál včetně výtvarných a pracovních pomůcek pro děti,
čistících prostředků, kancelářských potřeb, odměn do soutěží, drobných hraček do 1000 Kč,
materiálu na pečení na akce pro rodiče, pracovních trik, knih pro děti i učitelky  
       
účet 511 opravy - běžné opravy na základě doporučení revizních zpráv - hromosvodů,
elektroinstalace, spotřebičů, nábytku. Dále je potřeba dokončit výměnu  zastřešení 1 altánu
na zadní zahradě, 1desky stolu a lavice, provést rekonstrukci wc a umývárny s výlevkou
pro provozní zaměstnance (nebyla provedena podle plánu v roce 2018, protože prioritou
bylo zahájení oprav na zadní zahradě po revizi).    
Počítá se s opravou jedné příčky, výměnou obkladů u wc, výlevky a umývadla,  
nákup nového wc, výlevky a umývadla s baterií + provedené práce.  
       
       
účet 518 služby - doprava, registrace domény a www stránek, zpracování daňového
přiznání, lékařské prohlídky, zpracování směrnic, pc programy - AVG, řízení MŠ, aj.
       
účet 558 DDM - zakoupení sušičky na prádlo, ručního přenosného vysavače,   
nepromokavých prostěradel, povlečení, hraček a didaktických pomůcek do tříd  
       
V únoru 2019 budeme podávat žádost na Euroregion Praděd z Fondu mikroprojektů.
Projekt má název Společně objevujeme svět a je ve fázi rozpracované žádosti. Celkový 
rozpočet bude do 400.000,- Kč a součástí jsou akce i pořízení drobného majetku do MŠ.
Teprve po zjištění, zda žádost o dotaci bude schválena budeme řešit předfinancování
projektu z vlastních zdrojů za pomoci obce.    
       
Opět plánujeme podání žádosti o dotaci z kraje na Enviormentální vzdělávání v roce 2019,
některé akce budou hrazeny v rámci zapojení do Místního akčního plánu (MAP)  
a v rámci Šablon II.    
       
V Mikulovicích 10. 11. 2018          Gabriela Halodová, ředitelka MŠ Mikulovice