Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ MIKULOVICE

3. 11. 2016

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ MIKULOVICE – PŘED ŠKOLKOU

 

   V posledních letech jsou přírodní zahrady jakýmsi moderním trendem. Ten, kdo si představuje, že požádá o dotaci, že si nechá zpracovat projekt od architekta, firma mu na základě tohoto projektu prvky přírodní zahrady vybuduje a má „hotovo“, nevzal určitě věc za správný konec.

   O pomoc jsme požádali architekta Tomáše Svobodu, který má i se svou manželkou Zuzanou zkušenosti s navrhováním a realizací přírodních zahrad. Na základě velmi vydařeného projektu byl odsouhlasen grant z programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

 Jak je známo, nejvíce si člověk váží toho, na čem se sám podílí. Na webových stránkách školky rodiče vyplňovali dotazník, který odrážel jejich představy a názory na zahradu mateřské školy v přírodním stylu. S dětmi jsme zahradu procházeli a uvažovali jsme, co by kde mohlo být. Děti začaly tvořit na  papír „projekty“, kde kreslily svá přání, jak by taková nová zahrada mohla vypadat. A práce mohla začít. Děti s naší pomocí podle plánu od architekta pečlivě proměřily zahradu a rozmístění herních a zahradních prvků. Nejprve jsme začali sázet jarní cibuloviny do květináčů a za oky vysévat semínka nejrůznějších květin, bylinek a zeleniny, které nám darovaly maminky. Brzy z jara po krátké konzultaci s panem Černým jsme upletli tunel a bránu z vrbového proutí. Na stromy jsme zavěsili budky pro ptáky, které nám donesli rodiče dětí. Na založení a osázení bylinkových a zeleninových záhonů se podíleli všichni zaměstnanci školy a hlavně děti, které pak i upletly malý plot z vrbových proutků.

   Když začal vznikat úkryt pro ježka, pracovaly hlavně děti a paní učitelky. Pomocí rýčků, lopatek, koleček a nákladních aut děti nakládaly a odvážely hlínu na místo budoucího broukoviště. Současně se začal budovat i hmyzí hotel, který děti naplnily nasbíraným přírodním materiálem, vhodným pro „ubytování“ hmyzích kamarádů. Tak postupně vznikala i ještěrka z kamenů, kterou navrhovaly děti, dovážely z pole  na kolečkách kameny. Nadšení z práce bylo takové, že nás dospěláky děti málem uhonily a stále se ptaly, co budeme dělat zítra. Dále se vybudovaly záhony na zeleninu a bylinky, kde děti nasázely své předpěstované sazenice.  Při budování cesty pro koloběžky jsme oslovili tatínky, kteří nám pomohli s rytím.

   V dubnu jsme pořádali akci Den Země, kde na jednom stanovišti měli děti a rodiče za úkol osázet jedlý živý plot, na dalším pak poskládat ještěrku z připravených kamenů, kterou později děti osázely skalničkami. Využily se i dva darované pařezy, jeden – obrácený kořeny vzhůru slouží ke zkoumání, druhý na sezení. Okolo stávajícího keře, se vybudovalo bludiště z voňavých trvalek, které láká  hlavně včely a motýly.

   Velmi krásný totem do našeho indiánského zákoutí zhotovil umělecký řezbář Martin Šustr.  Také nám vyrobil z klády lavičku, začepoval klády na mikádo sloužící ke hrám dětí a motorovou pilou vyřezal dvě sovy do túje, kde bude ještě instalováno prohazovadlo z kmene stromu.

   V současné době se na zahradě buduje šestiboký altán se zvonkohrou a kreslící tabulí, který bude služit jako venkovní učebna a ke hrám dětí. Dále pergola s rákosovou rohoží pro částečné zastínění plochy na hraní dětí. Na dokončení čeká také renovované pískoviště s pergolou pro popínavé rostliny a se skladem pro přírodní materiál. K hrátkám s vodou bude dětem sloužit sud s korýtky napojenými na svod dešťové vody. Děti se mohou také těšit na pozorovatelnu  s dalekohledem, žebříkem a lanovými prvky.

   Pro nás i naše děti je přírodní zahrada obrovským zdrojem inspirace, bádání, pozorování a radosti z dobře odvedené práce, z toho, že se nám podařilo vypěstovat dýně, rajčata, ředkvičky, mrkev, řepu, že na naši zahradu  přiletěl otakárek fenyklový nebo babočka a že se do hmyzího hotelu nastěhovali první „nájemníci“. Těší nás, že naše děti mají kladný vztah ke své přírodní zahradě, k přírodě obecně a že s nadšením předávají zkušenosti svým rodičům.

 

                                                                                                                              

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se na vzniku naší přírodní zahrady podíleli svou prací, nápady a sponzoskými dary:

 

 • za sponzorský dar panu Šustrovi (zdarma doprava totemu z Vysočiny, vyřezání sov do túje, začepování mikáda, výroba lavičky)
 • za darování dvou kmenů habru a nařezání desek panu Baierovi
 • za zažehlování štěrku, dopravu a konzultace panu Pavlovičovi
 • za darování desek  a štěpky paní Rainoldové
 • obci a jejím zaměstnancům za vstřícnost, spolupráci, pomoc, za dovoz materiálů, zapůjčení kontejnerů, seřezání tújí, půjčování nářadí
 • za kravský hnůj a balvany na dekoraci panu Kasalovi
 • za kameny a kmen na prohazovadlo panu Srokovi
 • za výrobu hmyzího hotelu panu Chlopčíkovi, Agátce a Štěpánkovi za nasbírání materiálu
 • za rytí cesty pro koloběžky panu Švarcovi, Stavianisovi, Peterkovi, Šimíkovi, Kolaříkovi, Mackovi, Orlovi, Látalovi, Štenclovi, Audýmu, manželům Koudelkovým, dětem a p. učitelkám
 • za zhotovení střechy na zvoničku panu Šimíkovi
 • za došky na střechu zvoničky panu Knotkovi
 • za motorový olej na nátěr totemu panu Horákovi
 • za penetraci na spodní část totemu panu Švajdovi
 • za kompost p. uč. Stavianisové a Šároši
 • za ptačí budky panu Banášovi, Peterkovi, Šimkovi a Reindlovi
 • za darování dvou pařezů paní Modlákové
 • za semínka a sazenice nejrůznějších bylin, květin a zeleniny paní Krmelové, Hanúskové

 Audýové, Ksiazkové, Holubové, Štindlové, Švajdové a p. uč. Stavianisové

 • za konzultaci a pomoc při objednání rostlin paní Seibertové
 • za sazenice malin paní Pecové
 • za skalničky paní Gvizdové a p. uč. Stavianisové
 • za slámu na mulčování p. uč. Srokové
 • za ušití hmatových pytlíků paní Karakasidu
 • paní Krejčí a panu Nezvalovi za jejich každodenní práci na zahradě
 • paní učitelce Stavianisové za koordinaci celého projektu
 • dětem a všem zaměstnancům mateřské školy za nápady a práci

 

 

 

 

                                                                                         Gabriela Švajdová, učitelka MŠ Mikulovice